Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen: Mirage Elan Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Breed werkend fungicide Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC E Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Regalis Plus Toelatingsnummer 14343 N W.1 Productgroep: groeiregulator Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: 100g/kg prohexadion-calcium Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING H317 H411, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN BAYER CROPSCIENCE N.V. J. E. MOMMAERTSLAAN 14 1831, Delan DF Toelatingsnummer 10001 N W.13 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN GLOBACHEM N.V. BRUSTEM INDUSTRIEPARK, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FMC Chemical S.P.R.L rue Royale 97 1000 Bruxelles Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen Directoraat-generaal, Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. De waterhoeveelheid per ha aanpassen aan de hoogte en de dichtheid van het gewas. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspo-emulsie Resistentiegroep: C1, N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Toelatingshouder: DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN EUROFYTO N.V. DEHEMLAAN 6A 8900 IEPER Correspondent, BANJO FORTE Fungicide Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Werkzame stof: Dimethomorf 200 g/l (17,0 % w/w) Fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding FMC Chemical S.P.R.L rue, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN NUFARM UK LTD WYKE LANE WYKE BRADFORD, NL84964077B 1,5 kg Fungicide NL84985570B 4 000680 075752 9 UN 3077 Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven. Ter bestrijding van witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci): tegen de larven en adulten, met een herhaling na dagen. P.A. Aanbevolen wordt in elk gewasstadium de test uit te voeren en voldoende observatietijd te respecteren vooraleer de hele teelt te behandelen. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg, Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname, 5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk. Through automation and standardization, it delivers more consistent results and helps the user personalize dosing for contrast-enhanced CT studies. BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN - Product bestemd voor beroepsgebruik. Via opname langs de wortels wordt het product door de ganse plant verspreid, waardoor het gewas gedurende 3 à 3,5 maanden bladluisvrij blijft. Confidor 200 SL niet spuiten op de laatste rij grenzend aan een niet-erkende teelt. Bij de erkende dosering en juiste toepassing zijn de gewasveiligheidssymptomen echter voorbijgaand van aard en beïnvloeden zij de opbrengst van het gewas niet. Toelatingsnummer: 9144PB Waterdispergeerbaar. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden, K-37371/31501 - THE NETHERLANDS. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Fungicide. It’s also recommended, under a doctor's direction, to help reduce the risk of a recurrent heart attack or clot-related (ischemic stroke). Gebruik driftreducerende doppen langs waterlopen en akkerranden. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Opmerkingen voor de arts - Prehospitaal: symptomatische behandeling - Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l (37,7 %, Betrouwbaar door prestatie Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation Werkzame stof: Gehalte: Difenoconazool 40 g/l (3,7 % w/w) Isopyrazam 100 g/l (9,3 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, NL 84056510 A O.a. Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheid en landbouw. A. PITFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. A holistic view of contrast and radiation dose data allows you to identify opportunities for clinical and operation improvement at both the patient and enterprise levels. The effectiveness of Confidor Guard on resistant individuals could be significantly reduced. Grapevines m ust be healthy, … Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Handelsnaam CONFIDOR 200 SL Productcode (UVP) 06364284 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Bayer CropScience SA-NV J.E. Activus Super Contactwerking én lange nawerking op onkruiden Herbicide Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm Voor gebruik in wintergranen zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. PROSARO. Mengen en verder met water aanvullen. Toelatingsnummer: 9495P/B Suspensieconcentraat (SC) op basis van 200 g/l flufenacet (27,4, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SYNGENTA CROP PROTECTION N.V. POSTBUS, Graszaad en graszoden vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Voor gebruik in graszaad en graszoden zoals gespecificeerd, Teldor Fungicide voor botrytisbestrijding in fruitteelt, groenteteelt en sierteelt. Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2% w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Resistentiegroep: FRAC 3, 5 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SYNGENTA CROP PROTECTION N.V. Postbus 512 NL 4600 AM Bergen Op Zoom NEDERLAND Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en, Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw Breedwerkend fungicide in granen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Contactinsecticide voor de bestrijding van trips in prei, komkommers, courgettes, augurken, uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten. Dose PHI; Tomato: Whitefly (Bemisia tabaci (GENNADIUS)) Foliar application :200 ml / Fed: 3 days: Citrus: Scale insect: Foliar application: 100 ml / HL: 30 days Conditioning: 30 ml – 250 ml – 1 L. Mode of action: Confidor acts on the nervous system of insects (action on synapses and neurotransmitters) by contact and ingestion. Insecticide Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten Werkzame stof: Chloorpyrifos Gehalte: 250 g/l (23,5 % w/w) Aard van het preparaat: Capsule suspensie voor zaadbehandeling Resistentiecode: To make this website work, we log user data and share it with processors. Our broad product portfolio includes many world-famous brands which have shaped the iconic Bayer brand. Calypso. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 1 toepassing/teelt. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. 400 ml/ha haag, wat overeenkomt met 600 ml/ha standaardboomgaard, Betanal maxxpro. Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden. Gevarenaanduidingen: Delan DF. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. bladluizen (Aphididae) 26 ml / 100 l water 1 à 2 toepassingen. A première vue le Confidor (Imidaclopride) fonctionne avec la mineuse de l'oranger, pour protéger les jeunes pousses durant le printemps il faudra utiliser la dose de 50ml par hectolitre (en ajoutant 500ml d'huile minérale de type "CITROLE" par hectolitre pour une efficacité accrue) ;-) - Selectiviteit op sierplanten Wegens de teeltomstandigheden die voor de vele soorten en variëteiten van sierplanten sterk kunnen wisselen, is het raadzaam op kleine schaal een tolerantietest uit te voeren. Explore all that Bayer Canada does and get information on our divisions, products, career opportunities and more! SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien. BAYER, the Bayer Cross, MEDRAD Stellant, MEDRAD MRXperion, MEDRAD Stellant FLEX, MEDRAD XDS, MEDRAD Veris, MEDRAD Stellant P3T, MEDRAD Spectris Solaris, MEDRAD Spectris, MEDRAD Mark 7 Arterion, MEDRAD Mark V ProVis, MEDRAD Intego, MEDRAD Avanta, MEDRAD Twist & Go, MEDRAD VFlow, Certegra P3T, MEDRAD FluiDots, MEDRAD eCoil, MEDRAD Continuum, MEDRAD Vistron CT, MEDRAD EnVision, MEDRAD Certo, MEDRAD PRO-TEKT, MEDRAD, Stellant, MRXperion, Stellant FLEX, Veris, Spectris Solaris, Spectris, Mark 7 Arterion, Mark V ProVis, Avanta, EnVision, Twist & Go, VFlow, Continuum, Radimetrics, Certegra, P3T, Seamlessly Smart, DirectCARE, PartnerCARE, VirtualCare, SelectCARE, and TechCARE are trademarks owned by and/or registered to Bayer in the U.S. and/or other countries. Confidor super, Active ingradient: Imidacloprid SC 30.5% w/w, from bayer It is very effective against most sucking insect pests. Fungicide. Patient Information listed on the Graphical User Interfaces are fictitious examples only and do not contain any actual patient data. Since Bayer claims that residue levels are usually below 5 ppb in pollen and nectar, they contend that imidacloprid poses a negligible risk to bees. Agricultural Products Station 18M Postbus 145 NL 3300 AC Dordrecht NEDERLAND, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIS EUROPE B.V. AVENUE DE TERVUREN, Regalis Plus Toelatingsnummer 14343 N Wnr W.2 Productgroep Groeiregulator Aard van het preparaat Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) prohexadion-calcium (100g/kg) Classificatie, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CHEMINOVA DEUTSCHLAND GMBH & CO KG. Geef wat water te drinken. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden, SPECIMEN. Regalis Plus. Breed werkend fungicide. Toepassen op perskluitplanten of superseedlings in de plantbak. Spruitkool (open lucht) C. INDUSTRIËLE GEWASSEN melige koolluis (Brevicoryne brassicae) en groene perzikluis (Myzus persicae) 20 ml / 1000 planten Plantbakbehandeling voor het planten. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek Gebruik en gebruiksdosissen. - Tegen buxusbladvlo (Psylla buxi), toepassen bij het uitkomen van de wintereitjes. Werkzame stof: Ethofumesaat 200 g/l (19,8 % w/w). BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Het Antigifcentrum 070/ WAARBORG Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Use at least 50 L of mix per tree up to a tree diameter of 400-500 mm and then 100 L … Herbicide. ENVIDOR. Bufferzone van 5 m met klassieke techniek. Toelatingsnummer N W.1. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd. Pack sizes: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L. The information provided on this website is for reference only. OBERON. Since occurrence of resistant individuals is difficult to detect prior to use, Bayer CropScience Pty Ltd accepts no liability for any losses that may result from the failure of Confidor Guard to control resistant insects. OBERON Acaricide en insecticide in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen. A. GRANEN Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip Winter- en zomertarwe, spelt. Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm, SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Herbicide. Technologists utilize preset radiologist-preferred protocols at the point of care using smart injection systems from Bayer in Radiology. Trade name Confidor® 200 SC Insecticide Product code (UVP) 80481853 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use Insecticide 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet Supplier Bayer Cropscience Pty Ltd ABN 87 000 226 022 Level 1, 8 Redfern Road 3123 Hawthorn East Victoria Australia 1577.00 . Fast delivery with free 30 Day Returns across Australia. Application Method Direction Of Use. Imidacloprid is a systemic insecticide that acts as an insect neurotoxin and belongs to a class of chemicals called the neonicotinoids which act on the central nervous system of insects. Bayer Crop Science: Organisatie Duurzaamheid Over Ons. You are encouraged to report negative side effects or quality complaints of prescription drugs to the FDA. Erosiegevoelige percelen: het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan. Brand Bayer Garden. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Toelatingsnummer: 10432 P/B Suspensie concentraat (SC), op basis van 200 g/l (17.7 %) fluopyram, FANDANGO PRO Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale, haver en rogge Erk.nr.9723P/B Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van 100 g/l prothioconazole (8,80 % w/w) & 50 g/l fluoxastrobin, Aspect T Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip L/ha. Toelatingsnummer: 8692P/B Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % fosetyl. 10 Does Confidor Guard kill all canegrubs in sugarcane crops? See what happened when a medical center implemented dose management with solutions from Bayer in Radiology. bladluizen (Aphididae), dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci), buxusbladvlo (Psylla buxi) 50 ml / 100 l water, minimum 1000 l / ha spuitoplossing toepassen. FANDANGO PRO. Inslikken: Spoel de mond. Op spruitkool (plantbakbehandeling) Bij de behandeling van perspotplanten kan een lichte fytotoxiciteit waargenomen worden onder de vorm van necrose en ontkleuring van de randen van de jongste bladeren. Always refer to the product labels and accompanying leaflet for … Applicable Time Stage. Oikos. Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. Bij de behandeling van superseedlings kan deze meer uitgesproken zijn. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Fungicide voor de behandeling van tarwe, triticale, spelt, rogge, haver en koolzaad. neonicotinoids). To use this website, you must agree to our, Aliette WG SYSTEMISCH FUNGICIDE VOOR GEBRUIK IN PEREN- EN APPELBOMEN EN HOP. Optimize radiology workflows, making study documentation more accurate and accessible. Apply the Confidor mixture, and then water it in well immediately after application. 3, 4 AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP Symptomen Weinig gegevens beschikbaar bij de mens; de vermelde symptomen zijn afgeleid van dierenstudies. Loose stools and diarrhea were observed in all groups, including the controls, throughout the study. Insecticide. Bayer CropScience studies show that the maximum dose of imidacloprid for which no adverse effects were observed in bees is 20 ppb. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. EUH401 Aanvullende informatie Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Toelatingsnummer: 8686P/B Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 200 g/l imidacloprid (17,7%). Pour 1L of water into the atomizer. No personally identifiable information is shown. VOORZORGSMAATREGELEN Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. Raadpleeg onmiddellijk een arts. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE Imidacloprid, de actieve stof van Confidor 200 SL, hoort tot de chloronicotinylen. Sakura Flow, a new liquid formulation from Bayer, has delivered leading pre-emergent annual ryegrass control for Western Victorian farmer Bill Walker in trials during the 2019 season. Easydose 100 ml Etiket VZ. Toelatingsnummer: 9515P/B Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van: 125 g/l (12.7 %) prothioconazole 125 g/l, ENVIDOR Acaricide en insecticide voor appel- en perenteelt, pruimenbomen, kersen- en kriekenbomen, perzikbomen en abrikoos, aardbeien, druiven en sierplanten Toelatingsnummer: 9409P/B Suspensie concentraat, DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SORALYS SAS 1165 ROUTE DE MASSARGUES, Werkzame stof: Sulcotrion 300 g/l (26,5 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: HRAC F2 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland, Betanal maxxpro NA-OPKOMST HERBICIDE VOOR SUIKER- EN VOEDERBIETEN Toelatingsnummer: 10440 P/B Olie dispersie (OD) op basis van 47 g/l (4,3 %) desmedifam + 75 g/l (6,9 %) ethofumesaat + 27 g/l lenacil (2,5, Luna Experience Fungicide voor teelten van appel, peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven. - Tegen dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), toepassen bij ei-ontluiking of op het ogenblik dat het laatste larvair stadium zich verplaatst of volgens de waarschuwingen. Do not use Confidor 70 WG under dryland conditions. Na het gebruik van het product moet nagesproeid worden met 1 L water per m². Toelatingsnummer: 9190P/B. Confidor - gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG Toelatingshouder: Bayer CropScience SA-NV J.E. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Pyramin DF.